Energetické úspory

Zvolte si typ nemovitosti

Energetické úspory

Povinnost vypracovávat energetické audity je vymezena zákonem č.406/2000 Sb., v § 9.

Detaily náležitosti energetického auditu jsou dány prováděcí vyhláškou č.213/2001 Sb., která byla v roce 2004 novelizována vyhláškou č.425/2004 Sb.

Krátce sděleno je energetický audit soubor činností, jejichž výsledkem jsou informace o způsobech a úrovni využívání energie v boudách a v energetickém hospodářství.

Součástí auditu je návrh na opatření, která je třeba realizovat pro dosažení energetických úspor viz. návrh zlepšení energetických ús­por.

V zákoně č.406/2000 Sb. v § 9 odst.3 se uvádí, kdo musí nechat na své energetické hospodářství vypracovat energetický audit. Tyto povinnosti jsou dány prováděcí vyhláškou č.213/2001 v § 10, jehož některá ustanovení byla novelizována vyhláškou č.425/2004 Sb.

  • Každá právnická nebo fyzická osoba, která žádá o státní dotaci v rámci Programu, pokud instalovaný výkon energetického zdroje přesahuje 200 kW
  • Organizační složka státu, kraje a obce a příspěvkové organizace. Pro tyto instituce je dán limit celkové spotřeby energie 1 500 GJ/rok.
  • Ostatní právnické a fyzické osoby nespadajících do bodu a) a b) jejichž limit celkové spotřeby energie přesahuje hodnotu 35 000 GJ/rok.
  • Organizace spadající do bodu b) a c) můžou vyjmout, z povinnosti zpracovat energetický audit, objekty, které mají samostatně měřené spotřeby energií a jejichž celková spotřeba nepřesáhne 700 GJ.

Poznámka:
Z povinnosti zpracovat energetický audit jsou vyjmuty objekty, u kterých bylo vydáno stavební povolení nebo byla ukončena výstavba do 31.prosince 2001 a kterým byla poskytnuta dotace od ČEA v rámci programu, nebo dotace případně půjčka od SFŽP, MMR nebo MZ.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na adrese uvedené záložce kontakt.

K nezávaznému kontaktování stačí pouze jeden krok – vyplnit následující formulář:

* Vaše jméno a příjmení
* Email pro odpověď
* Telefon
* Váš vzkaz
 
Odesláním dotazu zároveň souhlasíte se zpracováním osobních údajů